Formularz zamówienia





ZAMAWIAJĄCY



OSOBA ZAMAWIAJĄCA






L.p. Nazwa produktu Rodzaj/rozmiar Kolor stelaża Rodzaj/kolor tapicerki Kolor drewna/płyty Ilość Cena
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

ADRES DOSTAWY